Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Infopunt > Wiki > VeRA WiKi > Bedrijfsfunctiemodel

:

Bedrijfsfunctiemodel

Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:10 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

Bedrijfsfunctiemodel​

Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichtingsonafhankelijke beschrijving van de taakgebieden (bedrijfsfuncties) van een veiligheidsregio die toegevoegde waarde leveren aan de omgeving en intern aan de onderdelen van de veiligheidsregio zelf. Het model geeft de kernactiviteiten van de veiligheidsregio weer. Het zegt niet hoe de toegevoegde waarde gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld via welke processen, door welke organisatieonderdelen en met welke systemen. Hierdoor is het bedrijfsfunctiemodel een behoorlijk stabiele afspiegeling van de organisatie. Organogrammen en processen wijzigen met grote regelmaat, bedrijfsfuncties in mindere mate.

Het bedrijfsfunctiemodel is een soort ondergrond waar vervolgens andere aspecten opgelegd worden, zoals processen, applicaties en projecten. Figuur 1.3 toont het bedrijfsfunctiemodel als spin in het web voor andere architectuurproducten.Figuur 1.3. Bedrijfsfunctiemodel als spin in het web. Bron: G. Bayens, Bedrijfsarchitectuur, werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting (2009).

Bedrijfsfuncties zorgen voor een logische opdeling van activiteiten binnen een organisatie, waarbij zij zichzelf kunnen inrichten zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere bedrijfsfuncties. Bedrijfsfuncties zijn ontkoppelbaar waardoor er flexibiliteit ontstaat in de inrichting van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden per bedrijfsfunctie eenduidig belegd worden en ‘applicaties niet over de grenzen van bedrijfsfuncties heen werken’ . Bedrijfsfuncties kunnen door hun eigenschap dat ze ontkoppelbaar zijn ook helpen bij het beantwoorden van in- en outsourcingsvraagstukken.
De WILMA  beschrijft ook nog het volgende belangrijke aspect van bedrijfsfuncties:
Door in kaart te brengen welke informatie bedrijfsfuncties van elkaar nodig hebben, is het mogelijk om goede afspraken te maken over informatie-uitwisseling en wordt inzichtelijk wat kerngegevens zijn. De koppelvlakken tussen de bedrijfsfuncties geven aan welke informatie functieoverschrijdend is en waarover dus afspraken gemaakt moeten worden rond het delen van informatie. Zo geeft het bedrijfsfunctiemodel focus aan de discussies over informatie-uitwisseling en kernregistraties.
Bedrijfsfuncties leggen de basis voor het maken van afspraken over informatie-uitwisseling. Standaardisatie maakt de samenwerking binnen en tussen veiligheidsregio’s mogelijk. Zo draagt de VeRA bij aan één van de belangrijkste speerpunten van de veiligheidsregio’s: informatie delen.