Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Infopunt > Wiki > VeRA WiKi > Introductie

:

Introductie

Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:09 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

Introductie VeRA

 
De VeRA is de referentiearchitectuur voor de veiligheidsregio’s. Een referentiearchitectuur is een beproefd instrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheids-sector en mogelijke samenwerking vorm te geven. De VeRA geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding op het niveau van de administratieve organisatie, de koude voorbereiding van inzet van hulpverlening en voor de opgeschaalde crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. Maar het geeft ook een richtlijn op het niveau van de landelijke voorzieningen, zodat optimale informatiedeling kan plaatsvinden. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.
 
De voornaamste doelstelling van de VeRA is het benoemen van generieke elementen in de informatiehuishouding van veiligheidsregio’s. Omdat de veiligheidsregio’s erg van elkaar verschillen qua inrichting en fase van regionalisering, richt de VeRA zich juist op de gemeenschappelijke kenmerken, principes en uitgangspunten. Via ‘praatplaten’ helpt de VeRA beslissers op het gebied van informatiemanagement, informatiemanagers, architecten en inhoudelijk specialisten om het gesprek aan te gaan. De VeRA richt zich nadrukkelijk op deze eerste twee groepen betrokkenen.
 
Informatiemanagers en –architecten in veiligheidsregio’s kunnen de VeRA als basis gebruiken om intern een bedrijfsreferentiearchitectuur op te stellen (zie 1.3). Dit helpt bij het standaardiseren van initiatieven op het gebied van informatiearchitectuur binnen de veiligheidsregio’s, wat samenwerking vereenvoudigt.
Concreet kunnen veiligheidsregio’s de VeRA toepassen bij het:
• Vormgeven van samenwerking tussen veiligheidsregio’s
• Inrichten van informatie-uitwisseling met ketenpartners
• Bediscussiëren van informatieketens in de organisatie
• Inrichten van het gebruik van basisregistraties
• Kiezen van sectorale of regionale oplossingen voor informatievoorzieningen
• Kiezen van landelijke voorzieningen
• Aanschaffen van software
• Opstellen van bestekken voor aanbestedingen
• Opstellen of geven van opleidingen rondom informatiemanagement
• Indelen van beheertaken.
 
De VeRA omvat brandweer en GHOR, de bijbehorende meldkamers en de ondersteunende afdelingen. De politie is een ketenpartner van de veiligheidsregio’s en daarom geen onderdeel van VeRA. Ook de GGD is geen onderdeel van deze versie van VeRA: in sommige regio’s is zij onderdeel van de GHOR, maar in het merendeel van de regio’s is zij een ketenpartner. In toekomstige versies zullen de relaties met ketenpartners verder worden uitgewerkt.