Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:09 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

Primaire apllicatieve functies

Primaire functies hebben betrekking op het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten van een organisatie. Met andere woorden, deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie.

 • Risico-inventarisatie en –evaluatie
  Functionaliteit waarmee geïdentificeerde risico’s van objecten, evenementen, etc. kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd.
 • Brandmelderregistratie
  Functionaliteit waarmee alle brandmelders geregistreerd en beheerd kunnen worden. De functionaliteit bevat tevens de mogelijkheid om een trigger voor een automatische melding te genereren.
 • Zaakregistratie en –beheer
  Functionaliteit waarmee gegevens over een zaak zelf worden vastgelegd en beheerd. Een zaak wordt in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ, onderdeel van de GEMMA) gedefinieerd als "een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden". De zaken worden aangemeld via het digitaal loket en afgehandeld met behulp van de hier genoemde functionaliteit. Belangrijk hierbij is dat via het digitaal loket altijd inzage is in de status van een zaak voor de communicatie naar de aanvrager.
 • Planning materieel en personeel
  Functionaliteit voor het plannen (roosteren) van de beschikbaarheid van hulpverleners en van het benodigde materieel. Belangrijke aspecten ten aanzien van het materieel zijn voorraadbeheer, eigenschappen van de middelen, inzet- en onderhoudsplanning.
 • GIS-analyse
  Functionaliteit voor het genereren en beheren van analyses met behulp van geo-gerefereerde gegevens (wat bijvoorbeeld resulteert in een dekkingsplan).
 • Materieelbeheer
  Functionaliteit voor het beheren van het materieel (voertuigen, hulpmiddelen, etc.) dat wordt ingezet bij de hulpverlening.
 • Registratie vakbekwaamheid
  Functionaliteit voor het registreren van de vakbekwaamheid van (operationele) medewerkers.
 • Administratie opleidingen en oefeningen
  Functionaliteit om de opleidingen en oefeningen te administreren. Deze administratie betreft zowel de inhoud (leerdoelen, etc.) als de logistiek (planning, inschrijving, etc.) van opleidingen en oefeningen.
 • Oproepen hulpverlening
  Functionaliteit voor de uitgifte van een melding gericht op het oproepen van de juiste hulpverlening. Voorbeelden van systemen waarin dergelijke functionaliteit wordt geboden zijn P2000 en C2000.
 • Registratie verrichtingen
  Functionaliteit voor het vastleggen van daadwerkelijk gerealiseerde verrichtingen zoals bijvoorbeeld een uitruk.
 • Navigatie
  Functionaliteit voor het navigeren naar een incidentlocatie in een hulpverleningsvoertuig.
 • Beheer crisisinformatie
  Functionaliteit voor het ondersteunen van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding door het registreren, beheren en uitwisselen van relevante informatie t.a.v. een crisis of ramp.
 • Slachtofferregistratie
  Functionaliteit voor het registreren van slachtoffers, zodat achterhaald kan worden wie zij zijn, waar zij zich bevinden, welke verwondingen zij hebben en welke behandeling(en) zij hebben gehad.
 • Voice logging
  Functionaliteit waarmee (telefonische) gesprekken worden geregistreerd en opgeslagen.