Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:10 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

Secundaire functies

Organisatie: beheer van alle organisatorische gegevens, waaronder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB-schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d.

Personeel: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving en selectie van nieuwe medewerkers, afvloeiings- en ontslaggerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten, zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, salariëring, e.d.

Financiën: het management, het beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover.

Middelen / Algemene zaken: de interne verlening van diensten en terbeschikkingstelling van faciliteiten en de planning daarvan en het onderhoud daarop, die nodig zijn voor de ondersteuning van de interne operaties. Ook de ondersteunende aspecten van de juridische functie vallen hieronder. Dit betreft de kwestie in hoeverre de organisatie voldoet aan wettelijke eisen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur, privacywetgeving, ARBO, bewaartermijnen, etc.

Huisvesting: het faciliteren van de organisatie met diensten en beheer van vastgoed (gebouwen, terreinen), parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen (gas, water, licht).

Inkoop: het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. Het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen.

Informatiemanagement: het leveren van de informatievoorzieningsdiensten -waaronder het aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen- en het management en beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de administratieve organisatie en de informatiearchitectuur. Beheer van alle gegevens, informatie, kennis, informatieresources en -middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle communicatiemiddelen.

 

terug naar Bedrijfsfuncties- overzicht